26
Dub

Zápis do 1. tříd

V úterý 23. a ve středu 24. dubna proběhly zápisy budoucích prvňáčků. Potěšil nás velký zájem rodičů a na nové prvňáčky se těšíme. Je nám líto, že jsme z kapacitních důvodů nemohli všechny děti přijmout (seznam přijatých). Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik snímků ze zápisu.

17
Kvě

Oslavy Dne harmonie na Boženě

Naše škola, známá především svými pěveckými sbory a orientací na estetické předměty a jazyky, se dlouhodobě se věnuje celkovému rozvoji osobností svých žáků. Dokladem je i každoroční oslava harmonie projektovým dnem, který je již nedílnou součástí vzdělávacího programu. Jeho cílem je na prvním stupni dokonalé poznání našeho města a na druhém stupni především Prahy.

Štítek: 
7
Kvě

Projekt gotika 2019

Karel IV. sídlí u nás, Praha vzkvétá, vzniká Karlštejn, budují se Karlovy Vary. Sedmáci si do projektů vyhledali informace o úžastnostech z této doby.

30
Dub

Den Země 2019

Den Země jsme si v letošním roce připomněli v úterý 30. dubna 2019. Chceme, aby si každý žák uvědomil, že přežití téměř všech živočichů na Zemi je ohroženo. I my si tímto dnem vštěpujeme, že patříme této Zemi a ona nám. Co chceme chránit, musíme znát! Žáci se seznámili s nejdůležitějšími ekosystémy a vztahy mezi živočichy a rostlinami. Učili se třídit odpad ve sběrném dvoře v Litoměřicích a mapovali kontejnery na tříděný odpad přímo v ulicích města.

Štítek: 
27
Dub

Čarodějnice ŠD

V pátek 26.4. se děti ze ŠD zúčatnily výletu na Bílou stráň, kde na ně čekal program s čarodějnickou tématikou. Všechny se společne se bavily plněním úkolů, např. přenášením pavouků na lžíci přes potok, čichem se snažily rozpoznat koření, házely na pavouka (terč), namotávaly myšky a účastnily se dalších aktivit. Po zábavné části si opekly buřtíky a každý obdržel odměnu. Akce se nám náramně vydařila a děti společně prožily pěkné odpoledne.