29
Kvě

Jarní poznávání rostlin

Soutěž proběhla ve spolupráci s Oblastním vlastivědným muzeem v Litoměřicích u nás ve škole 16.5.2017. Zúčastnilo se jí celkem 70 žákyň a žáků z 9 škol okresu. Poznáte knotovku bílou nebo kozlíček polníček? Tyto dvě bylinky byly těžké, ale s většinou ostatních si soutěžící poradili. Všech 10 dětí z naší školy se umístilo do 7. místa. A ti nejlepší?

25
Kvě

Stezka bezpečnosti

V úterý 16.5. připravili deváťáci Stezku bezpečnosti pro žáky 3. tříd. Jako každý rok se třeťáci rozdělili do skupinek a po vyznačené cestě na Mostné hoře plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Některá stanoviště byla zaměřena na poskytnutí první pomoci, jiná na problematiku mimořádných událostí, dále se děti seznámily s bezpečným používáním mobilních telefonů a počítačů, jedovatými houbami, léčivými bylinami. Deváťáci odvedli dobrou práci, svá stanoviště měli pečlivě připravená.

24
Kvě

Atletické závody pro 1.stupeň

Ve středu 24.5. se konaly atletické závody pro žáky 1. stupně. Všichni se snažili, ale vítězství a postup do okresního finále vybojovalo jen šest z nich. Nejúspěšnější byli Antonín Chovanec z 1.a a Štěpán Fadler ze 3.b, kteří vybojovali 1. místa. Blahopřejeme.

24
Kvě

Projekt gotika

Praha v období vlády Karla IV. byla ve středoevropských poměrech velkoměstem. Přitahovala pozornost četných návštěvníků. Její zajímavosti sedmáci představili ve svých projektech.

23
Kvě

Výlet za odměnu

Kdo celý školní rok pilně pracoval, reprezentoval školu v různých soutěžích nebo pomáhal svým spolužákům a učitelům, dostal odměnu v podobě výletu. Tato akce se u nás na škole již stala tradicí. Letos jsme se vypravili do našeho krajského města Ústí nad Labem, kde jsme navštívili muzeum. Tam jsme si prohlédli repliku českých korunovačních klenot, dozvěděli jsme se něco o životě ve středověku, ale také jsme obdivovali nejrůznější pravěké příšery.