17
Kvě

Dolů i nahoru

Při projektovém dni harmonie se vydáváme prozkoumávat, pozorovat a obdivovat. Jen příkladem, co jsme včera zažili: Někteří putovali dolů, do sklepů a poznávali Litoměřice z podzemí. Jiní sestoupili do expozice dolu Národního technického muzea v Praze. A kde bylo nahoru? V Praze jsme vystoupali na nejkrásnější místa - Hradčany, Vyšehrad i Petřín. Jiní vyšplhali na mlékem oplývající horu Říp. A tak děti srovnávaly výroky praotce s mlžným = mléčným oparem.

Štítek: 
16
Kvě

Běh v parku ŠD

Dne 14.5. uspořádala ŠD oblíbenou sportovní akci Běh v parku. Zúčastnilo se 97 běžců z 1.-4. tříd. Děti si předem vytvářely originální běžecká trička dle vlastní fantazie s logem akce. Všichni za svůj výkon a fair play chování dostali jako odměnu sladký koláč.

14
Kvě

Stezka bezpečnosti na Mostné hoře

V pátek 11.5. 2018 proběhla na naší škole akce zaměřená na procvičení bezpečného chování v běžných i méně obvyklých situacích. Stezka bezpečnosti se již tradičně odehrává na Mostné hoře. Připravují ji deváté třídy v rámci výchovy ke zdraví s paní učitelkou M. Slavíkovou pro žáky třetích tříd. Ti postupně obcházejí jednotlivá stanoviště a seznamují se mimo jiné se zásadami první pomoci, bezpečného používání mobilního telefonu, topografie či chování při požáru.

4
Kvě

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, milí přátelé, velice nás těší Váš zájem o naši školu. Všem rodičům přijatých budoucích prvňáčků blahopřejeme a na naše nové žáky se těšíme! Vám, kteří jste nemohli být z důvodu velkého zájmu o naši školu přijati, se omlouváme. Přijímání do 1. tříd proběhlo podle pravidel zveřejněných na našich webových stránkách.

30
Dub

Den Země - 2018

Den Země jsme si na v letošním roce připomněli v pondělí 30. dubna. V moderním pojetí je to ekologicky motivovaný den, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. I my si tímto dnem vštěpujeme, že patříme této Zemi a ne ona nám. Žáci se seznámili s nejdůležitějšími ekosystémy a vztahy mezi živočichy. Učili se třídit odpad přímo v třídírně odpadu v Prosmykách, ve sběrném dvoře v Litoměřicích, mapovali sběrné nádoby přímo v ulicích města a navštívili čistírnu odpadních vod.

Štítek: