26
Kvě

Reportáž z Litoměřické notičky

Zde se můžete podívat na reportáž litoměřické televize o našem festivalu.

25
Kvě

Osmičky v Praze

8. ročníky se 10. 5. 2016 na Den harmonie vydaly do Národního technického muzea v Praze. Průvodce je v expozici Hornictví zavedl do makety rudného a uhelného dolu, kde se v téměř dokonalém prostředí 50. let nacházely jak zvukové, tak i vizuální ukázky nejrůznějších důlních strojů spolu s figurínami horníků a zdmi z pravého uhlí.

Štítek: 
25
Kvě

Projekt GOTIKA 2016

Za panování Karla IV. země Koruny české jen vzkvétají. Největší český panovník zakládá první univerzitu ve střední Evropě, buduje mnoho nových staveb. Sedmáci vyhledávali informace o tomto slavném období a ve svých připravených projektech je ostatním sdělovali.

17
Kvě

Stezka bezpečnosti

V pondělí 16. 5. 2016 již tradičně naši deváťáci připravili Stezku bezpečnosti. Druháčci a třeťáčci byli rozděleni do malých skupinek a postupovali po značené trase na Mostné hoře, kde je čekalo 22 stanovišť s úkoly. Cílem bylo procvičit si zdravovědu a bezpečné chování v různých situacích - za bouřky, evakuace, přivolání odborné pomoci, při požáru lesa apod.

17
Kvě

Fakta vs. mýty o Evropské unii

17. května se vybraní žáci 8. tříd naší školy zúčastnili semináře Fakta vs. mýty o Evropské unii. Žáci měli možnost zjistit, jak funguje Evropský parlament, mohli se ptát ptát poslanců Dity Charanzové nebo Luďka Niedermayera.

Hana Doudová