8
Črv

Prázdniny

Přejeme Vám všem příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. Těšíme se na Vás v novém školním roce 2016/2017! Seznamy pomůcek pro nový školní rok naleznete zde. Rozvrhy hodin budou zveřejněny v posledních srpnových dnech.

kolektiv zaměstnanců školy

23
Čer

Páťáci z Boženy hráli pro prvňáky i pro rodiče

Děti z pátých ročníků zahrály v minulých dnech divadelní představení pro své mladší spolužáky i pro rodiče. „Je to mj. výstup z předmětu Dramatická výchova, který na naší škole na prvním stupni učíme,“ říká zástupce ředitele a učitel tohoto předmětu Martin Hrdina. Sněhurka, která byla doplněna i o krásný hudební doprovod se dětem i rodičům moc líbila a proto patří dík i Pavlíně Štefanové, učitelce hudební výchovy.

22
Čer

Ocenění nejúspěšnějších žáků

V úterý 21.6. 2016 byli ve Varhanním sále oceněni nejúspěšnější žáci školy. Můžete se podívat do fotogalerie.

20
Čer

Osmáci na ozdravném pobytu

Osmičky strávily týden ve Lhotsku. Užily si turistiku, koupání, spoustu připravené zábavy i volného času jenom pro sebe. Jak napsala jedna žákyně 8. ročníku: „Jediné, čím se dali uklidnit bylo jídlo, bylo ho dostatek, a tak nedocházelo k větším nepokojům.“ I tak se to dá říci. Kromě jídla osmáci dobyli zříceninu hradu Litýš, obec Levín a v orientačním běhu prokázali svoje schopnosti pracovat s mapou. Celý týden byl především o zábavě, kterou dokazují i pořízené fotky.

20
Čer

3.b v Pekle

Dne 18. 6. 2016 jsme se s žáky 3.b a jejich rodiči vydali vlakem do Pekla u Zahrádek. Procházkou Peklem jsme došli až na kozí farmu. Navštívili jsme zdejší zámek a prošli zámeckou zahradu. Zdařilý výlet jsme zakončili zmrzlinou ve zdejší cukrárně.