Zaměstnanci školy – školní rok 2019/2020

Vedení školy
ředitel: PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.
zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ: Mgr. Josef Kupka
zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ: Mgr. Martin Hrdina
vedoucí vychovatelka školní družiny: Petra Přikrylová
hospodářky: Jana Lopušníková a Ingrid Šantorová

Třídní učitelé

1. stupeň
1. a – Mgr. Blanka Švihlíková
1. b – Mgr. Jana Leníková (výchovná poradkyně)
2. a – Mgr. Pavlína Štefanová
2. b – Mgr. Jitka Fidlerová
3. a – Mgr. Romana Loskotová
3. b – Mgr. Pavel Zajíček
4. a – Mgr. Martina Agstenová
4. b – Mgr. Jitka Vaňková
5. a – Mgr. Hana Salaiová
5. b – Mgr. Romana Cabalková
2. stupeň
6. a – Mgr. Hana Doudová
6. b – Mgr. Simona Bartošová
7. a – Mgr. Petr Svoboda
7. b – Mgr. Martina Slavíková
8. a – Mgr. Miloslava Šlechtová
8. b – Mgr. Jan Fibich
9. a – Mgr. Eliška Jirásková
9. b – Mgr. Petra Jetenská

Učitelé bez třídnictví
Mgr. Božena Košárková
Mgr. Tomáš Zika (výchovný poradce)
MgA. Roman Pallas
Bc. Šárka Kozáková
Mgr. Hana Ludvíková
Mgr. Helena Špinlerová
Mgr. Martina Sláviková
Mgr. Pavlína Živcová
Mgr. Pavel Vrána
Mgr. Jindřiška Bohatová
Mgr. Hana Prunzová
Mgr. Gabriela Rožec
Mgr. Mirka Matušková
Ing. Daniela Picurová

Asistenti pedagoga
Miloslava Ladová
Blanka Čížková

Školní asistentka
Karolína Škodová

Školní družina
Petra Přikrylová
Renata Slobodová
Renata Pačinková
Petra Černá
Tereza Pudlačová

Ostatní zaměstnanci
Vít Slunečko – školník a správce hřiště
Iveta Kiseláková – správce hřiště
Karel Vopat – domovník a správce hřiště
Monika Majeriková – uklízečka
Jana Valašíková – uklízečka
Markéta Drobná – uklízečka
Veronika Krocová – uklízečka