Školní klub 2019/2020

Školní klub zahajuje svou činnost v pondělí 23. září 2019.

Den otevřených dveří proběhne 19. září 2019 od 15.00 do 16.00 hodin. Srdečně zveme rodiče s dětmi k prohlídce klubu, v případě zájmu zde můžete vyplnit přihlášku a uhradit poplatek 200,- Kč na celý školní rok.

Otevírací doba

  • Pondělí: 7.00 – 7.40 a 13.00 – 15.30
  • Úterý: 7.00 – 7.40 a 13.30 – 16.00
  • Středa: 7.00 – 7.40 a 13.30 – 16.00
  • Čtvrtek: 7.00 – 7.40 a 13.30 – 16.00
  • Pátek: 7.00 – 7.40

Zájmový útvar Klub dobré ráno a Dětská otevřená herna – Klub Rozmarýn

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn a nabízíme dětem zájmový útvar Klub dobré ráno a Dětskou otevřenou hernu - Klub Rozmarýn. Činnost je různorodá a každý má možnost si vybrat podle svého (od výtvarného vyžití až po pracovní, tělesné a rozumové činnosti). K dispozici jsou stolní hry (fotbal, kulečník, ping-pong,...), poslech hudby, časopisy, PC a internet. Do činnosti se zapojují děti dobrovolně dle svého vlastního rozhodnutí. Dětská otevřená herna je dobrovolnou spontánní činností a příchody i odchody si určují děti samy. Takto se snažíme postupně nastartovat organismus a připravit děti na zátěž pracovního dne nebo naopak relaxovat.