Školní družina

Školní rok – 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 je otevřeno 5 oddělení školní družiny pro děti 1.–4. tříd.
Do školní družiny je přihlášeno 150 dětí.
Provoz ŠD je zajištěn ráno od 6:00 do 7:40, odpolední družina od 11:40 do 16:30 (plavání do 17:00).

Zde si můžete stáhnout "Výchovně vzdělávací program školní družiny".


Oddělení ŠD

 • 1. oddělení - Petra Přikrylová - 1.a + část 3.a
 • 2. oddělení - Renata Slobodová - 1.b + část 3.a
 • 3. oddělení - Tereza Pudlačová - 2.a + část 3.a
 • 4. oddělení - Petra Černá - 2.b + část 3.a
 • 5. oddělení - Renata Urie - 3.b + část 3.a

Kroužky ŠD:

 • VAŘENÍ - Renata Slobodová - pondělí 15.00–16.15
 • TĚLOVÝCHOVNÝ - Petra Přikrylová - pondělí 14.45–15.45
 • ZDRAVOTNÍ - Renata Urie - úterý - 7.00–7.40
 • HODINA POHYBU NAVÍC - Pavlína Živcová - úterý 13.40-14.25
 • VÝTVARNÝ - Tereza Pudlačová - úterý - 15.00–16.00
 • ŠIKOVNÉ RUCE - Petra Černá - středa - 13.45–14.45 (pro 1. skupinu) a 14.50–15.50 (pro 2. skupinu)
 • TANEČNÍ - Renata Urie - čtvrtek 15.30–16.30
 • HODINA POHYBU NAVÍC - Renata Slobodová - čtvrtek 15.30-16.15

Placené akce ŠD:

 • PLAVÁNÍ - vych. se střídají - středa - 15.30–17.00
 • KINO - vych. se střídají, různé dny dle potřeby - 13.30–15.30

Platbu 1000,- Kč za družinu na školní rok můžete provést i převodem na účet 1002307369/0800 s variabilním symbolem 4, uvádějte jméno a příjmení dítěte i třídu.