Kontakty

Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2

 • IČO 46773312
  příspěvková organizace
  zřizovatel: Město Litoměřice
 • čísla bankovních účtů:
  škola: 1002307369/0800
  družina: 1002307369/0800 VS: 4
  SRPŠ: 0887701309/0800

 • e-mail - skolabn@skolabn.cz
 • ID datové schránky: eujdqkg
 • telefonní čísla:
  • 739 381 391
  • 416 735 797
 • provolby telefonních poboček:
  • kancelář školy - 20
  • ředitelna - 21
  • sborovna - 22
  • kabinet výchovného poradenství - 25
  • ranní družina - 26
  • družina vedoucí vychovatelky - 27
  • domovník - 28Vedení školy:

 • ředitel školy PaedDr. Václav Hanč, Ph.D. - vaclav.hanc@skolabn.cz
 • zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Josef Kupka - josef.kupka@skolabn.cz
 • zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Martin Hrdina - martin.hrdina@skolabn.cz
 • vedoucí vychovatelka školní družiny Petra Přikrylová - petra.prikrylova@skolabn.cz

Hospodářky:

 • Jana Lopušníková - jana.lopusnikova@skolabn.cz
 • Ingrid Šantorová - inka.santorova@skolabn.cz

Výchovní poradci:

 • 1. stupeň: Mgr. Jana Leníková - jana.lenikova@skolabn.cz, konzultační hodiny:
  • úterý 14.30-15.30 hodin (sborovna - 1. patro)
  • možný i jiný termín po předchozí domluvě

 • 2. stupeň: Mgr. Tomáš Zika - tomas.zika@skolabn.cz, konzultační hodiny:
  • úterý 13.30-14.30 hodin (kabinet výchovného poradenství - 2. patro)
  • možný i jiný termín po předchozí domluvě

Třídní učitelé

 • 1. a – Mgr. Blanka Švihlíková - blanka.svihlikova@skolabn.cz
 • 1. b – Mgr. Jana Leníková - jana.lenikova@skolabn.cz
 • 2. a – Mgr. Pavlína Štefanová - pavlina.stefanova@skolabn.cz
 • 2. b – Mgr. Jitka Fidlerová - jitka.fidlerova@skolabn.cz
 • 3. a – Mgr. Romana Loskotová - romana.loskotova@skolabn.cz
 • 3. b – Mgr. Mgr. Pavel Zajíček - pavel.zajicek@skolabn.cz
 • 4. a – Mgr. Martina Agstenová - martina.agstenova@skolabn.cz
 • 4. b – Mgr. Jitka Vaňková - jitka.vankova@skolabn.cz
 • 5. a – Mgr. Hana Salaiová - hana.salaiova@skolabn.cz
 • 5. b – Mgr. Romana Cabalková - romana.cabalkova@skolabn.cz
 • 6. a – Mgr. Hana Doudová - hana.doudova@skolabn.cz
 • 6. b – Mgr. Simona Bartošová - simona.bartosova@skolabn.cz
 • 7. a – Mgr. Petr Svoboda - petr.svoboda@skolabn.cz
 • 7. b – Mgr. Martina Slavíková - martina.slavik@skolabn.cz
 • 8. a – Mgr. Miloslava Šlechtová - miloslava.slechtova@skolabn.cz
 • 8. b – Mgr. Jan Fibich - jan.fibich@skolabn.cz
 • 9. a – Mgr. Eliška Jirásková - eliska.jiraskova@skolabn.cz
 • 9. b – Mgr. Petra Jetenská - petra.jetenska@skolabn.cz

Učitelé bez třídnictví

 • MgA. Roman Pallas - roman.pallas@skolabn.cz
 • Mgr. Jindřiška Bohatová - jindriska.bohatova@skolabn.cz
 • Mgr. Božena Košárková - bozena.kosarkova@skolabn.cz
 • Bc. Šárka Kozáková - sarka.kozakova@skolabn.cz
 • Mgr. Hana Ludvíková - hana.ludvikova@skolabn.cz
 • Mgr. Gabriela Rožec - gabriela.rozec@skolabn.cz
 • Mgr. Martina Sláviková - martina.slavikova@skolabn.cz
 • Mgr. Pavlína Živcová - pavlina.zivcova@skolabn.cz
 • Mgr. Tomáš Zika - tomas.zika@skolabn.cz
 • Mgr. Helena Špinlerová - helena.spinlerova@skolabn.cz
 • Mgr. Pavel Vrána - pavel.vrana@skolabn.cz
 • Mgr. Hana Prunzová - hana.prunzova@skolabn.cz
 • Mgr. Mirka Matušková - mirka.matuskova@skolabn.cz
 • Ing. Daniela Picurová - daniela.picurova@skolabn.cz

Školní družina
 • Petra Přikrylová - petra.prikrylova@skolabn.cz   tel. - 776 583 352
 • Renata Slobodová - renata.slobodova@skolabn.cz   tel. - 733 614 688
 • Tereza Pudlačová - tereza.pudlacova@skolabn.cz   tel. - 733 614 683
 • Renata Pačinková - renata.pacinkova@skolabn.cz   tel. - 733 614 689
 • Petra Černá - petra.cerna@skolabn.cz   tel. - 733 614 684

Další kontakty:

 • Školník-údržbář a správce hřiště Vít Slunečko - vit.slunecko@skolabn.cz
 • Školník-domovník a správce hřiště Karel Vopat - karel.vopat@skolabn.cz

Pověřenec GDPR:

 • Tomáš Zika, e-mail - tomas.zika@skolabn.cz

Školská poradenská zařízení:

Klinická psychologie:

 • Mgr. Ludmila Jakovcová - Fügnerova 1137/1, Litoměřice, tel. 416 731 809

Podatelna