Informace o škole

Vzdělávací program naší školy se jmenuje Božena - harmonická škola. Harmonie je jinými slovy rovnováha a náš vzdělávací program drží v rovnováze celý výchovně vzdělávací proces tak , abychom žákům poskytovali všestranný rozvoj jejich osobnosti. Harmonie je ale také hudební disciplína a tímto způsobem chceme dát najevo náš trvalý zájem o rozšířené vyučování hudební výchovy a naše zaměření na estetické předměty a jazyky. Milí přátelé, věřím, že na našich stránkách najdete mnoho užitečných informací a zajímavostí ze života naší školy.

Od školního roku 2019/2020 má škola nově vybudovaný výtah pro bezbariérový přístup (více informací).

Vedení školy v případě zájmu zákonných zástupců dítěte doporučí logopeda či dětského psychologa.

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky týkající se naší školy nebo webu, napište nám.

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D. - ředitel školyÚčastníme se projektů:

Tandemová výuka na Boženě

Tandemová výuka

Školní mléko

Školní mléko

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

OPVK

Hodina pohybu navíc

OPVK

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty - VZP

OPVK