E-peněženka

Stav žákovského konta

Vážení rodiče,
ke zobrazení elektronického výpisu účtu Vašeho dítěte zadejte kód žáka
(variabilní symbol, který Vám byl přidělen).


Zadejte kód žáka: