Projektové dny

10
Čer

Učitelé nadělili žákům ke Dni dětí Etnoden!

Etnoden je na naší škole již zavedeným projektovým dnem. Organizačně mimořádně náročná akce nabídla i letos žákům skutečně velmi zajímavé činnosti, které navazovaly na náš vzdělávací program.

Štítek: 
7
Kvě

Den harmonie - 2014

Na Den harmonie připomínají ztichlé školní třídy a chodby spíše období blížících se letních prázdnin. Ráno žáci se svými učiteli spěchají za pestrým programem a škola se tak téměř vyprázdní. Tento projektový den seznamuje žáky s kulturním a historickým dědictvím naší země a přispívá k budování kladného vztahu ke své obci, regionu a k hlavnímu městu. Nejmladší děti z prvního stupně navštívily divadelní představení.

Štítek: 
16
Dub

Den Země 2014

V souvislosti se Dnem Země, světovým svátkem životního prostředí, který si připomínáme 22. dubna na celé planetě, se na naší škole uskutečnil stejnojmenný projektový den. Děti se věnovaliy mnoha různým činnostem ve škole, v přírodě a na dalších místech ve městě. Základním tématem pro tento zvláštní den je problematika ekosystémů, s nimiž se v průběhu vyučování seznamují.

Štítek: 
8
Lis

Mladí reportéři na Boženě!

Dne 6. listopadu 2013 proběhl na naší škole Mediální den. V rámci tohoto projektového dne se žáci zajímavou formou seznamují s mediální výchovou. Program dne byl tradičně velmi rozmanitý. Žáci prvních tříd shlédli představení loutkového divadla a poté tvořili obrázkovou osnovu a pohádku si převyprávěli. Žáci druhých tříd měli na programu návštěvu hasičů a poté vytvářeli plakáty. Třetí třídy se účastnily besedy o novinových článcích a programu v galerii.

Štítek: 
16
Kvě

Harmonická Božena!

Den harmonie patří k nejoblíbenějším projektovým dnům na naší škole. Děti hodně cestují, poznávají, navštěvují, zkoušejí, diskutují a to vše v bohaté porci skutečně harmonického programu. Ty nejmenší děti shlédly a dokonce si i vyzkoušely samy zahrát divadlo. Také se pokochaly krásami města a seznámily se s městskou knihovnou. Ti starší nahlédli do temných části města do sklepení a chodeb pod městem. Páťáci si kromě návštěvy Náprstkova muzea v Praze vyšlápli i na Říp. Žáci druhého stupně spěchali převážně do Prahy, každý ročník za jiným programem.

Štítek: 
12
Úno

Na Boženě poznáváme svět

Jak to vypadá ve Skotsku? Jak se tančí brazilská zumba? Kde je Keňa a jak se tam žije dětem? To vše a ještě mnohem víc měly možnost vidět a vyzkoušet si děti z naší školy.

Štítek: 
13
Pro

Den recese

Lékáře, právníka, policistku či malíře jste dnes mohli potkat na Boženě. Den recese vymysleli naši žáci a členové školního parlamentu jako téma zvolili povolání. Ti, kteří přišli v masce či v kostýmu, nemohli být zkoušeni :-) . Do akce se zapojila většina žáků, některé z nich najdete na obrázcích ve fotogalerii.

Štítek: 
7
Lis

Mediální den na Boženě - 2012

Na projektové dny na naší škole jsme si snad již všichni zvykli. Nejsou pro nás již ničím neobvyklým. Pro žáky je to příjemné zpestření výuky a možnost získání celé řady nových poznatků. Pro učitele projektový den předpokádá náročnou přípravu a mnohdy svým průběhem prověří i organizační schopnosti a operativní rozhodování, kolegialitu, vzájemnou pomoc a spolupráci celého pedagogického sboru i ostatních pracovníků školy. A přece se na každý z nich vždy znovu a znovu těšíme. Ten poslední, který si v názvu nese slůvko mediální, probíhal 6. listopadu 2012.

Štítek: 
16
Říj

Podrobněji o Dni zvířat od Tomáše Ziky

Boženu ovládla fauna Asie

Vidět na vlastní oči spoustu zvířat, pohladit si je nebo si je dokonce vzít do ruky, o jiných zjistit zajímavé informace – to vše bylo možné ve středu 10. října na základní škole v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích.

Štítek: 
11
Říj

Naši školu ovládl tygr!

Krásný tygr usurijský byl hlavním logem Dne zvířat, který proběhl na naší škole ve středu 10.10.2012. Proč? Protože tématem dne byla Asie a její fauna. Během projektového dne žáci z Boženy studovali zvířata asijského kontinetu, zamýšleli se nad jejich osudy a některým ohroženým a opuštěným i přispěli z výtěžku sběrové akce starého papíru . Mimochodem autorkou nádherné kresby tygra je Mgr. Michaela Postránecká, učitelka Vv.


Štítek: 

Stránky