Oznámení školy

3
Črv

Příjemné prožití prázdnin :-)

Přejeme Vám všem příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. Těšíme se na Vás v novém školním roce 2017/2018!

kolektiv zaměstnanců školy

15
Čer

Vyplňování příkazů k úhradě

Vážení přátelé,
protože v současné době probíhají platby do naší e-peněženky, přečtěte si, prosím, podrobný návod k vyplňování příkazů k úhradě.
Děkujeme za pochopení.

29
Čer

Akademie 9. tříd

Deváté třídy se loučily se školou představením plným zpěvu, tance a humoru. Vystoupily 21.6. dopoledne pro své spolužáky a učitele, večer potom pro rodiče a přátele. Závěrečná píseň s prezentací fotek dojala publikum i samotné vystupující. Loučení se školou se blíží a jedna velká etapa života se pro děti uzavírá. Přejeme jim mnoho úspěchů a spokojenosti v dalším studiu.

22
Čer

Páťáci z Boženy hráli divadlo

Malí kulisáci připravili scénu a na pódium ve Varhanním sále školy vstoupili páťáci v pohádkových kostýmech. Program pro rodiče i mladší spolužáky připravovali několik měsíců. Žáci z 5.a zazpívali populární minioperu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Červená karkulka. Jejich kamarádi z 5.b zahráli Čertovskou pohádku od Jiřího Žáčka.

16
Čer

Na Boženě vyučovali deváťáci!

V těchto dnech probíhal na naší škole závěr projektu s názvem České středohoří. Při něm v rámci různých předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis aj.) připravili žáci devátých ročníků komentované prezentace o našem kraji pro své spolužáky z pátých tříd. Metodické vedení přípravy prezentací měli na startost vyučující daných předmětů a třídní učitelé deváťáků.

5
Čer

Etno den - 2017

Jak to vypadá v Izraeli, v Íránu nebo v Egyptě? Jak se vaří v Japonsku? Kde je Keňa a jak se tam žije dětem? Jak se píše a mluví v Číně? To vše a ještě mnohem víc měly možnost vidět a vyzkoušet si děti z naší školy. Ve čtvrtek 1. června se u nás konal Etno den. Již několik dní předem si žáci sami sestavili rozvrh hodin - vybrali si program z nabídky jednotlivých učitelů. A že bylo z čeho vybírat!

29
Kvě

Jarní poznávání rostlin

Soutěž proběhla ve spolupráci s Oblastním vlastivědným muzeem v Litoměřicích u nás ve škole 16.5.2017. Zúčastnilo se jí celkem 70 žákyň a žáků z 9 škol okresu. Poznáte knotovku bílou nebo kozlíček polníček? Tyto dvě bylinky byly těžké, ale s většinou ostatních si soutěžící poradili. Všech 10 dětí z naší školy se umístilo do 7. místa. A ti nejlepší?

25
Kvě

Stezka bezpečnosti

V úterý 16.5. připravili deváťáci Stezku bezpečnosti pro žáky 3. tříd. Jako každý rok se třeťáci rozdělili do skupinek a po vyznačené cestě na Mostné hoře plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Některá stanoviště byla zaměřena na poskytnutí první pomoci, jiná na problematiku mimořádných událostí, dále se děti seznámily s bezpečným používáním mobilních telefonů a počítačů, jedovatými houbami, léčivými bylinami. Deváťáci odvedli dobrou práci, svá stanoviště měli pečlivě připravená.

24
Kvě

Atletické závody pro 1.stupeň

Ve středu 24.5. se konaly atletické závody pro žáky 1. stupně. Všichni se snažili, ale vítězství a postup do okresního finále vybojovalo jen šest z nich. Nejúspěšnější byli Antonín Chovanec z 1.a a Štěpán Fadler ze 3.b, kteří vybojovali 1. místa. Blahopřejeme.

24
Kvě

Projekt gotika

Praha v období vlády Karla IV. byla ve středoevropských poměrech velkoměstem. Přitahovala pozornost četných návštěvníků. Její zajímavosti sedmáci představili ve svých projektech.

Stránky