19
Kvě

Anglie 2019

Žáci 8. a 9. tříd naší školy se v květnu zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Součástí zájezdu byl jazykový kurz v městečku Bognor Regis, kde byli účastníci také ubytováni v hostitelských rodinách. V programu nemohla chybět návštěva Londýna a jeho nejznámějších památek jako např. Trafalgar Square, Buckingahm palace, nebo Tower Bridge. Nedaleko Chichestru si prošli zdejší skanzen s budovami ze 13.-19. století.

17
Kvě

Oslavy Dne harmonie na Boženě

Naše škola, známá především svými pěveckými sbory a orientací na estetické předměty a jazyky, se dlouhodobě se věnuje celkovému rozvoji osobností svých žáků. Dokladem je i každoroční oslava harmonie projektovým dnem, který je již nedílnou součástí vzdělávacího programu. Jeho cílem je na prvním stupni dokonalé poznání našeho města a na druhém stupni především Prahy.

Štítek: 
7
Kvě

Projekt gotika 2019

Karel IV. sídlí u nás, Praha vzkvétá, vzniká Karlštejn, budují se Karlovy Vary. Sedmáci si do projektů vyhledali informace o úžastnostech z této doby.

30
Dub

Den Země 2019

Den Země jsme si v letošním roce připomněli v úterý 30. dubna 2019. Chceme, aby si každý žák uvědomil, že přežití téměř všech živočichů na Zemi je ohroženo. I my si tímto dnem vštěpujeme, že patříme této Zemi a ona nám. Co chceme chránit, musíme znát! Žáci se seznámili s nejdůležitějšími ekosystémy a vztahy mezi živočichy a rostlinami. Učili se třídit odpad ve sběrném dvoře v Litoměřicích a mapovali kontejnery na tříděný odpad přímo v ulicích města.

Štítek: 
27
Dub

Čarodějnice ŠD

V pátek 26.4. se děti ze ŠD zúčatnily výletu na Bílou stráň, kde na ně čekal program s čarodějnickou tématikou. Všechny se společne se bavily plněním úkolů, např. přenášením pavouků na lžíci přes potok, čichem se snažily rozpoznat koření, házely na pavouka (terč), namotávaly myšky a účastnily se dalších aktivit. Po zábavné části si opekly buřtíky a každý obdržel odměnu. Akce se nám náramně vydařila a děti společně prožily pěkné odpoledne.