Vyjádření ředitele školy

Milí přátelé, nacházíme se spolu (i pro školu) ve velmi náročné době. V situaci, kterou všichni zažíváme poprvé a kterou se snažíme všichni co nejlépe zvládnout. Školy jsou uzavřeny a vyučování se přesunulo do domácího prostředí. Na Vás, na rodiče, se přeneslo velké množství povinností navíc a děti si zpočátku myslely, že se jedná o prázdniny… Ve skutečnosti ale doba, na kterou bude výuka patrně přerušená, bude delší, než by si všichni přáli. Učitelé na skutečnost okamžitě zareagovali a přidělili dětem určité množství domácích úkolů. Byla to reakce spontánní, a já Vás chci ujistit, že pedagogové naší školy se nyní velmi snaží najít vhodné způsoby a přiměřenost pro tzv. distanční vzdělávání žáků. K vyučování využíváme a budeme ještě více využívat i moderních digitálních technologií a nástrojů, jako jsou Edu Page a Google. Zítra máme s kolegy prostřednictvím těchto médií i poradu a společné zdokonalovací školení, abychom mohli našim žákům co nejlépe pomoci zvládnout domácí studium. Jsme rádi, že můžeme využít úzkých kontaktů s rodiči našich žáků, které ve velké míře osobně známe, a kteří nám v současné době velmi pomáhají. Školní život tím “jede dál”a i když se spousta věcí musí změnit (například musíme odložit konání našeho školního festivalu Litoměřická notička), ostatní věci probíhají i nadále normálně: rodiče přihlašují k zápisu budoucí prvňáčky, deváťáci se připravují na přijímačky na střední školy a učitelé se snaží uvést toto náhradní (distanční) vzdělávání do optimálních a efektivních mezí. Přeji nám všem hodně zdraví a věřte, že my na Boženě uděláme vše, co budeme moci, abychom ve škole tuto situaci co nejlépe zvládli. Jinými slovy: “To dáme”!

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.