Vyhlášení hudební soutěže

Božena vyhlašuje hudební soutěž pro žáky od 1. až 9. ročníků - „Natoč video s libovolnou písní“. Video je třeba zaslat do 3. dubna 2020. Chcete-li se zúčastnit, podívejte se na podrobné informace k soutěži.

Miloslava Ladová