Oslavy Dne harmonie na Boženě

Naše škola, známá především svými pěveckými sbory a orientací na estetické předměty a jazyky, se dlouhodobě se věnuje celkovému rozvoji osobností svých žáků. Dokladem je i každoroční oslava harmonie projektovým dnem, který je již nedílnou součástí vzdělávacího programu. Jeho cílem je na prvním stupni dokonalé poznání našeho města a na druhém stupni především Prahy. Všichni žáci se v jeho průběhu seznámí s památnou horou Říp, s významnými místy historie našeho i hlavního města (Královská cesta apod.). Navštíví i některé zajímavé technické památky (Planetárium, Technické muzeum aj.) a žáci posledních ročníků navštíví i prostory  Malé pevnosti v Terezíně. Všem žákům přinese Den harmonie nové poznatky, které následně rozšíří při další výuce ve škole. Božena se i letos stala mezi rodiči budoucích prvňáčků nejžádanější školou ve městě. Počet zapsaných dětí značně převýšil možnosti počtu přijatých. Zájem rodičů nás velmi těší a motivuje k dalšímu vylepšování výuky.

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

Štítek: