Návštěva z ministerstva a České školní inspekce na Boženě

V posledním červencovém týdnu jsme měli návštěvu z České školní inspekce a Ministerstva školství ČR. Konkrétně se jednalo o inspektorku Mgr. Kamilu Havlíčkovou a Mgr. Svatopluka Pohořelého, vedoucího oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT. Ti vedli rozhovor s ředitelem školy Dr. Václavem Hančem s cílem zjišťovat možnosti ověřování pilotního programu distančního vzdělávání na základních školách v ČR. Boženu si vybrali mj. proto, že věděli o naší “výuce na dálku”, která probíhala ve druhém pololetí minulého školního roku. Velice nás potěšilo, že vysoce ocenili naši práci během coronavirové krize. Velmi kladně hodnotili způsob výuky - zvolenou platformu, promyšlenou organizaci vyučování, jeho zajištění i dobrou spolupráci s rodiči. Ocenili i skutečnost, že do výuky byl zapojen celý pedagogický kolektiv a rovněž to, že naše škola prostřednictvím zástupce ředitele Mgr. Josefa Kupky poskytovala své “know how” i dalším školám.

Dle slov paní inspektorky je naše škola, která je známá mj. úspěchy svých pěveckých sborů, rovněž vhodné lektorské pracoviště pro ostatní školy v oblasti digitalizace výuky.

Mgr. Martin Hrdina, zástupce ředitele