Návrat části dětí 1. stupně do školy

I my na Boženě jsme dnes přivítali několik dětí z prvních, druhých a třetích tříd, jejichž rodiče potřebovali nastoupit do práce. Naše škola ale dál pokračuje v online výuce ve všech ročnících od 1. do 9. třídy. Pro školy (a pro rodiče jejich žáků), které propracovanou a pravidelnou on line výuku neměly, je dnešní den vykoupení. Naši žáci a učitelé se do školy také velmi těší, ale stabilní rozvrh a naše digitální vyspělost umožnují i nadále vzdělávat CELOU ŠKOLU. Děti, které do školy dorazily jsou ve spojení se svými učitelkami on line a s dalšími pracovníky se vzdělávají a pracuji „na živo“. Doufáme, že brzy nastane okamžik, kdy budou moci všichni žáci za normálních podmínek být znovu ve škole.

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.