Informace ŘŠ o vyučování na dálku

Milí přátelé, máme za sebou 8 dní školního virového volna a rozjezd distančního vyučování.... Společně se svými kolegy se snažíme najít vhodnou míru rozsahu zadávaného učiva, volbu vhodných forem výuky a způsob nejvhodnější komunikace mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Proto jsme si zavedli vnitřní pravidla a nyní se snažíme co nejlépe se všichni „sladit" v jejich dodržování. Zavedli jsme internetové vyučování a postupně se do něho zapojují všechny třídy. Děti na prvním stupni pracují s výraznou podporou svých rodičů, kterým moc děkuji, že pochopili, jak je důležité, aby byly děti v kontaktu se svou paní učitelkou (nebo učitelem). Pro vyučování „na dálku" vyžíváme služby Google (Hangouts Meet). Veškeré probírané učivo se objevuje na nástěnkách tříd v systému Edu Page. Jsem velmi rád, že kromě češtiny, cízích jazyků, matematiky a podobných „hlavních" předmětů oživujeme dětem domácí čas např.soutěžemi. Právě doběhla soutěž výtvarná a už se chystá hudební... Účast v nich je dobrovolná, ale kdo se zúčastní - neprohloupí... Zároveň děkuji svým kolegům, kteří se snaží pro naše žáky udělat v této složité době co možná nejvíce. Mám radost, že naše škola prostřednictvím mého zástupce Mgr. Josefa Kupky, který je vedoucím oblastním metodikem ICT, pomáhá i dalším školám se zavedením vyučování „na dálku". Zdraví a spoustu pozitivního myšlení zasílá Václav Hanč