Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, seznamte se pozorně s informacemi k návratu dětí 1. stupně do školy od 25. května 2020.

PedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy