Informace pro deváťáky a jejich rodiče

 1. Na webu školy byl zveřejněn dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který mj. podrobně řeší technická, programová a hygienická opatření možného docházení žáků 9. ročníků na konzultace k přijímačkám na SŠ.
 2. Naše škola preferuje i nadále on line výuku svých žáků, kterou provozujeme od přerušení vyučování z důvodu epidemie. Je propracovaná a i nadále nejvíce hygienicky spolehlivá.
 3. Naše škola už poskytovala i v minulých dnech dobrovolnou přípravu na přijímací zkoušky (M – p. uč. Ludvíková).
 4. Při on line výuce 9. ročníků bude od 4. 5. 2020 ještě zdůrazněna příprava na přijímací zkoušky (místo předmětu F – bude nyní ještě Matematika navíc).
 5. Třídní učitelky 9. tříd zjistí zájem o konzultace žáků ve škole.
 6. V případě zájmu budou konzultace probíhat následovně:
  • M - úterý 9.00–10.30 hod,
  • Čj – čtvrtek 9.00–10.30 hod.
 7. Žáci budou mít s sebou do školy roušku a čestné prohlášení zákonného zástupce.

V Litoměřicích 4. 5. 2020

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel