Domácí vzdělávání

„O virových prázdninách jedeme na EduPage“... v těchto dnech naše škola využívá ještě více tohoto komplexního školního informačního systému. Učitelé komunikují se svými žáky, rodiči a kolegy mj. prostřednictvím zpráv a nástěnek. Rozjeli jsme distanční studium naplno. Žáci mají informace, co mají doma studovat (procvičovat) a jsou v kontaktu se svými třídními učiteli.

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy