Den Země 2019

Den Země jsme si v letošním roce připomněli v úterý 30. dubna 2019. Chceme, aby si každý žák uvědomil, že přežití téměř všech živočichů na Zemi je ohroženo. I my si tímto dnem vštěpujeme, že patříme této Zemi a ona nám. Co chceme chránit, musíme znát! Žáci se seznámili s nejdůležitějšími ekosystémy a vztahy mezi živočichy a rostlinami. Učili se třídit odpad ve sběrném dvoře v Litoměřicích a mapovali kontejnery na tříděný odpad přímo v ulicích města. Navštívili čistírnu odpadních vod a přitom se dozvěděli, jak důležitá je čistá voda pro návrat některých vodních živočichů, třeba vydry říční a raka říčního. V okolí Milešovky žáci s panem Pitkem sledovali tůňky pro obojživelníky a plazníky. Další žáci navštívili dílnu ručního papíru, viděli a vyzkoušeli si výrobu recyklovaného papíru. Menší děti studovaly živočichy žijící v rybníce nebo poznávaly život ve včelím úlu. Deváté ročníky se nově podílely na akci Ukliď Česko a také vyslechly přednášku Spolku Prales dětem – vzdělávací program o nejbohatším ekosystému planety Země. Plánujeme se také stát partnerem hnutí OKO TYGRA. Účast spočívá v zakoupení fotopasti, která bude umístěna do ekosystému Leuser na Sumatře a každé pololetí získá škola záběry, které tato fotopast nasnímala. I letos nám počasí přálo a všem dětem se projektový den líbil.

Mgr. Martina Sláviková

Štítek: