Čarodějnice ŠD

V pátek 26.4. se děti ze ŠD zúčatnily výletu na Bílou stráň, kde na ně čekal program s čarodějnickou tématikou. Všechny se společne se bavily plněním úkolů, např. přenášením pavouků na lžíci přes potok, čichem se snažily rozpoznat koření, házely na pavouka (terč), namotávaly myšky a účastnily se dalších aktivit. Po zábavné části si opekly buřtíky a každý obdržel odměnu. Akce se nám náramně vydařila a děti společně prožily pěkné odpoledne.