Božena jede - měsíční souhrn naší společné práce

Za poslední měsíc jsme měli 1664 videohovorů zahrnujících vyučování, konzultace, webináře a on line porady pro pedagogy. Prostřednictvím služeb G Suite jsme vytvořili 4209 souborů (studijních materiálů, úkolů, podkladů pro vyučování aj.)... To vše se dá vyčíst ze z administrátorské konzole. Se svými zkušenostmi jsme se podělili i s dalšími školami na Litoměřicku... Děkujeme našim rodičům za podporu i pomoc při realizaci této náročné výuky a pozitivní zpětnou vazbu.