6.A v Českém Švýcarsku

Dne 6.6. ve čtvrtek jsme se vydali do Českého Švýcarska, přesněji do Hřenska. Vyrazili jsme vlakem z horního nádraží do Děčína, kde na nás čekala loď, kterou jsme dopluli po Labi do již zmíněného Hřenska. Jakmile jsme zakotvili lodí Orion, tak jsme vyšli směrem k malým loďkám, které nás provedly skrz Edmundovu a poté Divokou soutěsku na řece Kamenici. Po plavbě Divokou soutěskou jsme šli k Mezní louce, kde jsme chvíli pobyli na malém hřišti a poté nastoupili na autobus, který nás dovezl zpátky do Děčína. V Děčíně jsme už jen nasedli na vlak a šťastně dojeli až do Litoměřic. Výlet se nám líbil, protože jsme se nikdy dříve na školním výletě neplavili.

Matyáš Ženkl, 6.a